Bộ chuyển đổi tín hiệu Camera

Thiết bị video BALUN VBC-03

70.000