Tag Archives: phân loại đầu ghi hình

Phân biệt các loại đầu ghi hình Camera

Đầu ghi hình VP-1620HD

Đầu ghi hình Camera quan sát là một bộ phận chính và không thể thiếu trong hệ thống Camera. Đầu ghi Camera có chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin thu được từ Camera sau đó chuyển đổi thành tín hiệu xuất ra màn hình cũng như lưu lại những hình ảnh đó. […]