Tag Archives: 3D – 3D DNR

Một số thông số thường gặp trong Camera

Tính năng ANR của Camera

ANR NVR ( Network Video Recorder) với tính năng ANR có thể tự động lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ của camera IP trên thẻ nhớ của camera, khi mất kết nối mạng. Sau khi kết nối được khôi phục lại, NVR sẽ tự động lấy dữ liệu lưu trữ trên camera. ABF ABF […]