Chân đế xoay Camera dùng trong nhà VANTECH SP-302

1.760.000

  • Chân đế xoay dùng trong nhà
  • Chân đế xoay lên, xuống, trái, phải
  • Trái phải: 3500, tốc độ: 60s
  • Lên xuống: 600, tốc độ: 60s